1. Nagrada Prelučke Legende - Čakovec

KARTING UTRKA

PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
NACIONALNO OTVORENO PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
KUP HAKS-a

KARTING CENTAR BELICA
ČAKOVEC
BELICA, 25. i 26. svibnja 2013.g.

 

karting-staza

 

PROGRAM I SATNICA NATJECANJA

PETAK, 26.travnja 2013.g. ……………. Početak primanja prijava

SRIJEDA, 15.svibnja 2013.g. …………. Posljednji dan za primanje prijava

PETAK, 17.svibnja 2013.g. …………… Objava liste prijavljenih vozača


SUBOTA, 25.svibnja 2013.g.

                 ………………….. SLOBODNI TRENING …… od 10,00 do 18,00 sati


NEDJELJA, 26.svibnja 2013.

                 ……………………………..   N A T J E C A N J E

 

S A T N I C A:

08,00 – 09,00 sati ………… TEHNIČKI PRIJAM I VERIFIKACIJA VOZAČA PO KLASAMA

08,00 – 08,40 sati ………… KLASA 2, 3 i 4

08,40 – 09,00 sati ………… KLASA 1 i KUP KLASA ROTAX

09,15 sati ………………….. 1. sjednica Žirija

09,45 sati ………………….. Objava liste verificiranih vozača

10,00 – 11,58 sati ………… Službeni treninzi i mjerenja vremena

10,00 – 10,10 sati ………… KLASA 1 – LIMAČ 50 – SLUŽBENI TRENING

10,12 – 10,22 sati ………… KLASA 2 – MINI KART – SLUŽBENI TRENING

10,24 – 10,34 sati ………… KLASA 3 – KF 3 – SLUŽBENI TRENING

10,36 – 10,46 sati ………… KLASA 4 – KZ 2 – SLUŽBENI TRENING

10,48 – 10,58 sati ………… KLASA Rotax – SLUŽBENI TRENING

11,00 sati …………………. Sastanak s vozačima

11,15 – 11,25 sati ………… KLASA 1 LIMAČ 50 – MJERENJE VREMENA ZA STARTNE POZICIJE

11,27 – 11,37 sati ………… KLASA 2 MINI KART – MJERENJE VREMENA ZA STARTNE POZICIJE

11,39 – 11,49 sati ………… KLASA 3 KF 3 – MJERENJE VREMENA ZA STARTNE POZICIJE

11,51 – 12,01 sati ………… KLASA 4 KZ 2 – MJERENJE VREMENA ZA STARTNE POZICIJE

12,03 – 12,13 sati ………… KLASA Rotax – MJERENJE VREMENA ZA STARTNE POZICIJE

12,25 sati ………………….. Objava startnih pozicija za 1. utrku

12,30 sati ………………….. 2. sjednica Žirija

13,15 sati ………………….. Svečano otvorenje natjecanja

13,30 sati ………………….. 1. utrka KLASA 1 – LIMAČ 50

13,45 sati ………………….. 1. utrka KLASA 2 – MINI KART

14,05 sati ………………….. 1. utrka KLASA 3 – KF 3

14,25 sati ………………….. 1. utrka KLASA 4 – KZ 2

14,45 sati ………………….. 1. utrka KLASA Rotax

15,10 sati ………………….. 2. utrka KLASA 1 – LIMAČ 50

15,25 sati ………………….. 2. utrka KLASA 2 – MINI KART

15,45 sati ………………….. 2. utrka KLASA 3 – KF 3

16,05 sati ………………….. 2. utrka KLASA 4 – KZ 2

16,25 sati ………………….. 2. utrka KLASA Rotax

17,00 sati ………………….. Objava privremenih rezultata

i podjela nagrada prema privremenim rezultatima

17,30 sati ………………….. 3. sjednica Žirija


 

ORGANIZACIJA

Autoklub „RI autosport“ organizira karting natjecanja za Nacionalno otvoreno prvenstvo Republike Hrvatske (NOPRH), Prvenstvo Republike Hrvatske u karting sportu (PH) i Kup HAKS-a u nedjelju 26. svibnja 2013. godine u Belici – Čakovec pod nazivom „1. Nagrada Prelučke legende – Čakovec 2013.“.

Suradnici u realizaciji su: Auto moto karting klub „Cobra“ Virovitica i Karting udruga Međimurske županije.

Natjecanje je upisano u Kalendar natjecanja OKS HAKS-a za 2013. godinu i boduje se za:

– Nacionalno otvoreno prvenstvo Republike Hrvatske

– Prvenstvo Republike Hrvatske u karting sportu i

– Kup HAKS-a.

Natjecanje će se odvijati po odredbama Pravilnika o karting sportu Hrvatskog auto i karting saveza za 2013.godinu, Dodatka Pravilniku za NOPRH, Dodatka Pravilniku i Pravilnika za Kup HAKS-a, te ovog Posebnog pravilnika.

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik:   Miroslav Krpan

Članovi:         Vlado Božičević

Božidar Budiselić

Mario Jurišić

Darko Krpan

Zlatko Lozić

Željko Mesec

Maja Redžić

 

SLUŽBENE OSOBE NA NATJECANJU

Promatrač HAKS-a ………………………………   MARIO MOSLAVAC …………….. S3250

Žiri – Predsjednik ………………………………..   VLADIMIR MATKOVIĆ……………. S1204

Član ………………………………………… IVICA DERIŠ……………………….. S1516

Član ………………………………………… ANĐELKO RIBIĆ…………………… N3249

Direktor …………………………………………… DINKO HORVATIĆ………………… S3251

Pomoćnik direktora ……………………………..   MARIO ĐURĐEVIĆ………………… N3236

Tajnik ……………………………………………..   ANITA LACKOVIĆ ………………… S0069

Voditelj TKO …………………………………….   VIKTOR HABULIN…………………. S1495

Pomoćnici voditelja TKO ……………………….   VJEKOSLAV KOZARAC………….. S0426

……………………….   ŽARKO MAJDAK………………….. K3155

Voditelj prijama i verifikacije …………………..    ANITA LACKOVIĆ ………………… S0069

Voditelj medicinske službe …………………….   ( biti će naknadno određen )

Osoba za odnose s medijima …………………     MIROSLAV KRPAN

Služba mjerenja i obrane podataka ………….     ADRIATIC TIMING

Voditelj timing službe …………………………..   GORAN GRABAR ……………….. S0018

Osoba za kontakt s natjecateljima ……………    TOMISLAV KOLEC……………….. N3233

Voditelj protokola ……………………………….   BOŽIDAR BUDISELIĆ

SUCI NA STAZI:

Voditelj sudaca ………………………………….    DINO ŽILIĆ (predstart)……………. N3246

Zamjenik voditelja sudaca …………………….   IVAN ŽUPANIĆ……………………. N3242

Zavojni suci ………………………………………   MIHAEL KIN……………………….. N3307

………………………………………   IVIJAN RAJNOVIĆ………………… N3305

………………………………………   ZORAN BREZOVEČKI……………. N3241

……………………………………… ANTONIO MATOŠEVIĆ…………… K3451

………………………………………   IVAN RAMLJAK……………………. K3449

………………………………………   MATEJ METER…………………….. K3452

SUDAC NA VAGI……………………………….. IVANA MOSLAVAC………………… K3572

URED NATJECANJA I SLUŽBENE OGLASNE PLOČE

Do 24.svibnja 2013.g. – Autoklub „RI autosport“ Rijeka, Kurirski put 24, tel. 091 1521 303

U dane 25. i 26.svibnja 2013.g. – u Karting centru „Belica“, Belica, Nikole Šubića Zrinskog bb

ODREDBE PP

Članak 1.

PRIJAVE I ČLANARINA ZA NATJECATELJE

 

Prijave se primaju zaključno do SRIJEDE, 15. SVIBNJA 2013. GODINE ( mjerodavan poštanski žig ili vrijeme e-mail dostave ).

Originali prijavnih listova u predviđenom roku šalju se obvezno poštom na adresu:

Autoklub „RI autosport“, Kurirski put 24, 51000 RIJEKA.

Kontakt: Miroslav Krpan, e-mail: ri-autosport@vip.hr“> ri-autosport@vip.hr, mobi VIP 091 1521303.

 

Članarina po vozaču-ici osnovom članka 6. Dodatka za NOPRH u iznosu: 600,00 kn ( klase 2,3 i 4 ), ili 200,00 kn ( klasa 1 ) ili 400,00 kn ( Kup HAKS-a ), uplaćuje se na poslovni račun Autokluba „RI autosport“ kod Raiffeisen Bank d.d. broj IBAN: HR1524840081105026892 .

Prijave su važeće samo uz uplatu članarine o kojoj kopiju treba vjerodostojno prikazati             ( priložiti ) !

Organizator zadržava pravo da i poslije predviđenog roka prihvati zakašnjelu prijavu uz bezpogovornu naplatu dvostrukog iznosa članarine.

U slučaju nedolaska na start Organizator zadržava članarinu u cijelosti.

 

Prijava se podnosi na propisanom obrascu – Prijavnom listu organizatora, u cijelosti ispunjena traženim podacima, vlastoručno potpisana od vozača i ovjerena od matičnog kluba potpisom i pečatom.

Nepotpune i neovjerene prijave neće biti uzete u obzir.

Organizator će prijavljenim vozačima poslati potvrdu zaprimanja prijave, kao i odjavu pojedine klase u slučaju nedovoljnog broja natjecatelja.

Eventualne izmjene podataka u prijavi podnositelj iste dužan je Organizatoru natjecanja dostaviti najkasnije 48 sati prije početka natjecanja.

Organizator se obvezuje izvijestiti natjecatelje o otkazivanju natjecanja u slučaju više sile.

 

Članak 2.

 

PRAVO NASTUPA

 

Natjecanju mogu pristupiti svi vozači i natjecatelji koji ispunjavaju uvjete članaka 11. i 12. Dodatka Pravilniku za NOPRH za 2013. godinu.

 

Članak 3.

 

AKREDITIRANJE

 

Organizator se obvezuje pripremiti akreditacije za sve članove Upravnog i Nadzornog odbora HAKS-a, te članove OKS-a i OAS-a. Dužnosnici akreditacije mogu osobno preuzeti u Uredu natjecanja.

 

Članak 4.

 

KLASE

 

Prvenstvo Republike Hrvatske i Nacionalno otvoreno prvenstvo Republike Hrvatske u karting sportu održati će se u slijedećim klasama:

–  Klasa 1 – LIMAČ 50

–       Klasa 2 – MINI KART

–       Klasa 3 – KF3

–       Klasa 4 – KZ2

–       Kup HAKS-a

Članak 5.

 

BODOVANJE

 

Bodovanje svih klasa i Kupa HAKS-a obavlja se po odredbama članka 7. Dodatka Pravilniku za NOPRH u kartingu.

U slučaju da dva vozača imaju jednaki broj bodova, bolje plasirani je onaj vozač koji je postigao bolji rezultat u drugoj utrci.

 

Članak 6.

 

STAZA

 

Staza „Belica“ u sklopu Karting centra „Belica“ nadomak Čakovca duga je 1.100 metara, uz širinu 8 do 10 metara. Vozi se lijevi krug.

 

Članak 7.

 

STARTNI BROJEVI I STARTNA MJESTA

 

Startni brojevi određeni su člankom 8. Dodatka Pravilniku za NOPRH za 2013. godinu.

Za određivanje startnih mjesta vozača vrijede odredbe članka 20. Dodatka Pravilniku za NOPRH i Pravilniku za Kup HAKS-a.

 

Članak 8.

 

SATNICA

 

Satnica natjecanja ( Program ) sastavni je dio ovog Posebnog pravilnika.

 

Članak 9.

 

TRENING

 

Slobodni trening odvijati će se u subotu, 25. svibnja 2013.godine u vremenu od 10,00 do 18,00 sati pod nadzorom organizatora prema posebnom rasporedu i dozvoljenoj propusnoj moći karting staze „Belica“.

Za slobodni trening, na dan treninga, naplaćuje se članarina od 200,00 kuna.

 

UTRKE

 

Za utrke NOPRH u kartingu vrijede odredbe članka 21. Dodatka Pravilniku za NOPRH u kartingu za 2013.godinu.

Duljina utrka ovisi o klasi kako slijedi:   – Klasa 1 …………..   4 kruga

–      Klasa 2 …………..   9 krugova

–       Klasa 3 ………….. 12 krugova

–       Klasa 4 ………….. 14 krugova

–       Kup ………………. 12 krugova

 

Članak 10.

 

START

 

Vrijede odredbe članka 20. Dodatka Pravilniku za NOPRH i Pravilniku za Kup HAKS-a.

 

Članak 11.

 

SIGNALIZACIJA

 

Za vrijeme treninga i bodovnih vožnji primjenjivati će se odredbe članka 22. Dodatka Pravilniku za NOPRH za 2013. godinu.

 

Članak 12.

 

TEHNIČKI UVJETI ZA VOZILA

 

Sva karting vozila moraju po svojim odlikama odgovarati raspisanim klasama za PH i NOPRH, a uređeni su Dodatkom Tehničkom pravilniku za NOPRH za 2013. godinu i Tehničkim pravilnikom za Kup HAKS-a.

Motori u klasama moraju biti pripremljeni tako da se omogući nesmetano plombiranje kučišta radilice i sklopa glava-cilindar. TKO može plombirati sve prijavljene motore.

 

Članak 13.

 

UVJETI ZA GUME

 

Na okviru vozila, na svim kotačima, moraju biti gume istog proizvođača i istog tipa. Nije dozvoljena bilo kakva kombinacija guma različitih tvrdoća, kao ni kombinacija guma za suho i kišu.

Prilikom tehničkog prijama, vozač može Tehničkoj komisiji organizatora prijaviti samo jedan komplet guma za suho (slick) + jednu gumu, odnosno dva kompleta za kišu, koje će TKO posebno označiti. Korištenje označenog kompleta obvezno je od početka mjerenja vremena za startne pozicije.

Zamjena jedne gume moguća je uz odobrenje TKO.

 

Članak 14.

 

KAZNENE ODREDBE

 

Primjena kaznenih odredbi biti će po članku 23. Dodatka Pravilniku za NOPRH za 2013. godinu.

 

Članak 15.

 

PRIGOVORI

 

Vrijede odredbe članka 25. Dodatka Pravilniku za NOPRH za 2013. godinu.

 

Članak 16.

 

REZULTATI

 

Vrijede odredbe članka 26. Dodatka Pravilniku za NOPRH za 2013. godinu.

 

Članak 17.

 

PRIZNANJA

ZA NACIONALNO OTVORENO PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE I KUP HAKS-a

 

Svečana dodjela priznanja biti će 30 minuta po objavi privremenih rezultata natjecanja, a Organizator će prema odredbama članka 9. Dodatka Pravilniku za NOPRH za 2013. godinu dodijeliti najbolje plasiranim vozačima slijedeća priznanja:

 

Pojedinačni redoslijed:     -Klasa 1 ………….. Pehari svim sudionicima

-Klase 2, 3 i 4 ……. Pehar za 1. – 3. mjesto (PH/NOPRH)

-Kup HAKS-a ……. Pehar za 1. – 3. mjesto

-Klubovi …………… Pehar za 1. – 3. mjesto

-Timovi ……………. Pehar za 1. – 3. mjesto

 

 

Članak 18.

 

ODGOVORNOSTI ZA POČINJENE ŠTETE

 

Vozači i mehaničari snose potpunu odgovornost za materijalnu i osobnu štetu koju prouzroče u Parku vozača i na stazi za vrijeme natjecanja.

Organizator ne prihvaća odgovornost nad vozačima-icama za eventualne ozljede i štetu nanijetu sebi, trećim osobama, vozilima ili objektima.

Organizator preuzima odgovornost za vozila u vremenu kad su u prostoru predviđenom za Zatvoreno parkiralište.

 

Članak 19.

 

         PRAVNA ODGOVORNOST

 

Sudjelovanjem u natjecanju, svaki natjecatelj/vozač-ica službeno se odriče svih prava prigovora u svezi s nesrećama koje mogu zadesiti natjecatelja/vozač-icu ili njihove pomoćnike za vrijeme treninga i/ili utrke ili za vrijeme puta od parkirališnog prostora do staze i nazad. Ovo odricanje se primjenjuje u odnosu na FIA-u, HAKS, organizatora, suorganizatora i tehničkog realizatora ovog natjecanja, sve službene osobe i ostalih natjecatelja / vozač-ica i njihovih pomoćnika.

Vozač-ica je odgovoran za sva eventualna nepoštivanja FIA i/ili HAKS-ovih propisa, kako u svoje osobno ime, tako i u ime svih ostalih osoba koje su na bilo koji način povezane s njegovim nastupom na predmetnom natjecanju.

 

Članak 20.

 

POZNAVANJE POSEBNOG PRAVILNIKA NATJECANJA

 

Svi prijavljeni vozači (vozačice) i natjecatelji potpisom prijavnog lista potvrđuju da su upoznati s odredbama svih pravilnika navedenih u uvodnom dijelu ovog Posebnog pravilnika pod podnaslovom ORGANIZACIJA.

 

Članak 21.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Tijekom trajanja manifestacije 25. i 26. svibnja 2013.godine u Parku vozača i u krugu Karting centra „Belica“ sudionicima i pratnji nije dozvoljeno korištenje roštilja i otvorene vatre ( strogo zabranjeno !! ). U svrhu prehrane raditi će ugostiteljski objekt Karting centra.

Organizator zadržava pravo dopune i izmjene Posebnog pravilnika ( informacije, bilteni), odgađanje ili otkazivanje natjecanja u slučaju više sile o čemu će sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

 

 

Tajnica Natjecanja                                                                  Direktor Natjecanja

Anita Lacković                                                                                         Dinko Horvatić

 

Ovaj Posebni pravilnik pregledan je i isti sadrži sve elemente predviđene Pravilnikom o karting sportu HAKS-a i pripadajućih dodataka.

Jeste li čitali?

0 814
U dva dana, dva natjecanja uz nastup gotovo 220 vozačica i vozača, više vozila „palo“ zbog tehničke neispravnosti             TAR...